(Ver)ken je wereld

In 2012 ging Bartiméus van start met project (Ver)ken je wereld 1. Er was nog weinig onderzoek gedaan naar tactiele tekeningen in een educatieve context en dus moest eerst de meest basale vraag beantwoord worden: “Wat is de meerwaarde van tactiele tekeningen?” We hebben een kwalitatief en kwantitatief onderzoek opgezet naar het gebruik van tactiele zweltekeningen in het basisonderwijs en conventies opgesteld voor het ontwerp van deze tekeningen.

Toen bleek dat leerlingen het werken met tactiele tekeningen niet alleen erg leuk vonden maar het ook positieve effecten bleek te hebben op de leerresultaten (zie onderzoek voor mee informatie) heeft stichting Bartiméus Sonneheerdt een vervolgproject gefinancierd.

In (Ver)ken je wereld 2 konden we de opgedane kennis uitbreiden en in de praktijk brengen.

Op deze website vind je de belangrijkste resultaten:

  • Een online database met meer dan 150 tactiele tekeningen
  • Lesmateriaal voor brailleleerlingen over het werken met tactiele tekeningen
  • Richtlijnen voor docenten over onderwijzen aan de hand tactiele tekeningen
  • Ontwikkelingslijn voor docenten waaraan het leerproces van de leerling gestaafd kan worden

Met deze website hopen we de opgedane kennis voor alle blinde en slechtziende kinderen toegankelijk te maken.

In het kantoor van project (Ver) ken je wereld hangt een tekening van een olifant. Het is een heel gewone olifant, maar toch is er ook iets vreemd met hem aan de hand. Zijn staart staat namelijk recht overeind. Voor ziende mensen is meteen duidelijk dat deze afbeelding niet klopt. Maar blinde en slechtziende kinderen ontdekken vaak niets vreemd aan dit plaatje. En denk maar eens na, als je een olifant zou moeten beschrijven begin je vaak bij de slurf en de slagtanden, zijn grote omvang en dikke huid. Waarschijnlijk beschrijf je ook de staart, misschien noem je zelfs het pluimpje aan de onderkant: maar vertel je ook dat dit staartje langs zijn kont naar beneden hangt? De wereld om ons heen bevat zoveel visuele informatie dat het vaak lastig is dit allemaal in woorden uit te drukken.

De kennis van kinderen met een ernstige visuele beperking kent soms onverwachte hiaten. Aan de hand van tactiele tekeningen kunnen zij deze kennis uitbreiden en de wereld om zich heen verkennen. Een wereld die niet uitsluitend uit taal bestaat en waarin het kind niet alleen afhankelijk is van de mondelinge toelichting van anderen. In een tekening kunnen ze zelf dingen ontdekken. Het team van project Verken je wereld wenst u en de kinderen veel plezier op deze ontdekkingsreis.