Waar begin je met het lezen van een tactiele tekening? Hoe begeleid je een leerling bij het verkennen van een tekening? Het gebruik van tactiele tekeningen is (in het onderwijs) nog relatief onbekend.  In (Ver)ken je wereld hebben we ondersteunend materiaal ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen die met tactiele tekeningen werken.

 1. Ti – ta – tekening: een training voor brailleleerlingen
  Een training voor leerlingen in de basisschoolleeftijd waarin we met behulp van toverlessen de raadsels van een tactiele tekening uitleggen. Wat is een tekening eigenlijk? En hoe kan je hem ‘lezen’?
 1. Tastbaar resultaat: een training voor docenten
  Hoe begeleid je leerlingen in het gebruik van tactiele tekeningen?
 1. Richtlijnen voor tekenaars
  Aandachtspunten in het ontwerp van tactiele tekeningen.
 1. Tactiele navigatie: Hoe begeleid je een leerling bij tactiele tekeningen?
  Een samenvatting van tips om een leerling optimaal te begeleiden bij het werken met tactiele tekeningen in een educatieve context.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: erieken@bartimeus.nl