In het kantoor van project (Ver) ken je wereld hangt een tekening van een olifant. Het is een heel gewone olifant, maar toch is er ook iets vreemds met hem aan de hand. Zijn staart staat namelijk recht overeind. Voor ziende mensen is meteen duidelijk dat deze afbeelding niet klopt. Maar blinde en slechtziende kinderen ontdekken vaak niets vreemd aan dit plaatje. En denk maar eens na, als je een olifant zou moeten beschrijven begin je vaak bij de slurf en de slagtanden, zijn grote omvang en dikke huid. Waarschijnlijk beschrijf je ook de staart, misschien noem je zelfs het pluimpje aan de onderkant: maar vertel je ook dat dit staartje langs zijn kont naar beneden hangt? De wereld om ons heen bevat zoveel visuele informatie dat het vaak lastig is dit allemaal in woorden uit te drukken.

De kennis van kinderen met een ernstige visuele beperking kent soms onverwachte hiaten. Aan de hand van tactiele tekeningen kunnen zij deze kennis uitbreiden en de wereld om zich heen verkennen. Een wereld die niet uitsluitend uit taal bestaat en waarin het kind niet alleen afhankelijk is van de mondelinge toelichting van anderen. In een tekening kunnen ze zelf dingen ontdekken. Het team van project Verken je wereld wenst u en de kinderen veel plezier op deze ontdekkingsreis.